Quì som?

Instal•lacions Tècniques Integrals 2005 S.L. és una empresa instal·ladora, que procura oferir el millor servei als seus clients, gràcies a la seva experiència acumulada en anys anteriors de treballs com a instal·ladors d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció i climatització.

Autoritzada i homologada pel Departament d´ Indústria de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de qualsevol tipus d'instal·lacions. ( REIE - REIG - REITE - RECI - RASIC: 08/171531 )

Solucionem qualsevol tipus de gestió i tràmits amb les companyies subministradores (ENDESA - GAS NATURAL - AIGÜES DE BARCELONA) i amb l'administració a través de les seves empreses col·laboradores (ECA - ICIT - SGS)

Instal•lacions Tecniques Integrals 2.005, S.L.,
Telèfon-Fax: 93.337.07.58


Instal•lacions Tecniques Integrals 2005, S.L. | C/Santa Rosa nº 32, Bajos | Telèfon-Fax: 93.337.07.58 | info@instaltecintegral.com